Παιχνίδια Θαλασσίου Περιβάλλοντος

Παιχνίδια που δημιούργησαν οι μικροί μας συνεργάτες μέσα από την ενασχόλησή τους με  το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τα απειλούμενα είδη

Σταυρόλεξα για το θαλάσσιο Περιβάλλον

Σταυρόλεξο 1 - παίξε τώρα - κατέβασε το 

Σταυρόλεξο 2 - παίξε τώρα - κατέβασε το

Ακροστιχίδα    - κατέβασε το