Δράσεις Δικτύου

 Δράση "Φωτογράφιζω τις επιπτώσεις του Σεισμού στην Περιοχή μου"

 Δράση "Ξύλινα σπίτια Αρωγής της Πόλης της Ζακύνθου 

Οργάνωση τηλεδιασκέψεων σχετικά με το φαινόμενο του σεισμού στο πλαίσιο του Ε.Θ.Δ