Ελιά - Λάδι - Ο Ελαιώνας ως Οικοσύστημα

Στο πρόγραμμα «Ελιά - Λάδι - ο Ελαιώνας σαν Οικοσύστημα» οι μαθητές των περιβαλλοντικών ομάδων γνωρίζουν την ελιά τόσο ως δέντρο που μας δίνει τα ευεργετικά προϊόντα του όσο και ως οικοσύστημα μελετώντας την ευρύτερη περιοχή στην οποία ζει κι αναπτύσσεται η ελιά. Εξετάζουν εργαστηριακά το χώμα και το νερό που χρειάζεται μια ελιά για να ζήσει ώστε να καταλάβουν την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. Επισκέπτονται σύγχρονα και παραδοσιακά ελαιοτριβεία στην ευρύτερη περιοχή της Λιθακιάς για να παρακολουθήσουν την διαδικασία της επεξεργασίας των ελιών για την παραγωγή του ελαιολάδου, και φυσικά δεν παρέλειπουν να αποτυπώσουν την αγάπη τους για την ελιά αλλά και την ανησυχία τους για το μέλλον της στο χαρτί.