Φωτογραφίες από το σεμινάριο

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από το τριήμερο σεμινάριο Πόλεις - Λιμάνια: Ο ενεργός πολίτης και η διαμόρφωση του αστικού τοπίου