Φωτογραφικό υλικό Εισαγωγικού σεμιναρίου 24-25 Απριλίου 2015