4ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου - Επίσκεψη σε Ιστορικά Μνημεία της πόλης της Ζακύνθου