Εθνικό Θεματικό Δίκτυο: Το σεισμικό τόξο ... που μας ενώνει

Η Ελλάδα βρίσκεται στο σημείο σύγκλισης δύο κυρίων λιθοσφαιρικών πλακών (Ευρασιατική και Αφρικανική), αλλά και μικρότερων που υπάρχουν και λειτουργούν (Απουλία, Ανατολικής Μεσογείου, Αιγαίου και Ανατολίας), με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται από έντονες γεωδυναμικές διαδικασίες οι οποίες εκφράζονται και με τη γένεση ισχυρών και καταστροφικών σεισμών, αλλά και διαρκή σεισμική δραστηριότητα με σεισμούς μικρότερων μεγεθών, οι οποίοι όμως επιφέρουν αναστάτωση στην κοινωνική και συχνά στην οικονομική ζωή των πληγεισών περιοχών. Καθίσταται επομένως εμφανής η αναγκαιότητα για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών για το φυσικό φαινόμενο καθεαυτό, καθώς και για τα την προετοιμασία αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη γένεσή του

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  "Το σεισμικό τόξο ... που μας ενώνει" προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης ενός επικοινωνιακού πλαισίου μεταξύ μαθητών / εκπαιδευτικών διαφορετικών περιοχών και κοινωνικών φορέων.

Για να δηλωσετε συμμετοχή στο δίκτυο συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Θα λάβετε συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής στο Ε.Θ.Δ. και το Πρωτόκολλο συνεργασίας αν συμμετέχετε για πρώτη φορά στο δίκτυο ή την αίτηση ανανέωσης της συμμετοχής σας αν έχετε ήδη συμμετάσχει κάποια άλλη χρονιά στο Ε.Θ.Δ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ TOY  ΔΙΚΤΥΟΥ

Το Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου, θέλοντας να αναδείξει:
• Το φαινόμενο των σεισμών και των αποτελεσμάτων της σεισμικής δράσης, που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν και παρατηρούνται στην εποχή μας,
καθώς και να συμβάλει:
• Στην όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών για το «καθημερινό» αυτό φυσικό φαινόμενο,
• Στην ανάγκη ευαισθητοποίησης όλων μας…,
• Στην ανάγκη μείωσης των επιπτώσεων των σεισμών στον άνθρωπο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον,
• Στην ανάγκη δράσης και ανάπτυξης εθελοντισμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου,
• Στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους σημερινούς μαθητές,


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

• Ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο (γεωλογική εξέλιξη της Γης, κίνηση λιθοσφαιρικών πλακών, κλπ).
• Ενεργά ρήγματα.
• Ηφαιστειακή δράση και σεισμοί.
• Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (κατολισθήσεις, ρωγμές, ρευστοποιήσεις, κ.λ.π.).
• Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον (κτήρια, κατασκευές, συγκοινωνίες, δίκτυα επικοινωνίας).
• Μετασεισμικά φαινόμενα και επιπτώσεις στις ανθρώπινες κοινωνίες και τον πολιτισμό.
• Σεισμική δράση και επίδραση στη λογοτεχνία, στη ζωγραφική, στην κατοικία, στις κοινωνικές δομές.
• Ιστορικά και προϊστορικά στοιχεία που σχετίζονται με το σεισμό (μυθολογία, παραδόσεις, γνωμικά, λαϊκή τέχνη κ.λ.π.).
• Μέθοδοι πρόγνωσης των σεισμών.
• Μέτρα προστασίας: πριν το σεισμό, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό.
• Ανάπτυξη εθελοντισμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Α) Γνωστικός τομέας

Να κατανοήσουν οι μαθητές:

1) Τι είναι σεισμός (αίτια και διαδικασίες γένεσης), τι είναι σεισμική ακολουθία (χωρική και χρονική εξέλιξή της), τα αίτια του φαινομένου, εισαγωγή στις σεισμοτεκτονικές διαδικασίες του ελληνικού χώρου, ποια μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό), και πως επιδρούν αυτά στις ανθρώπινες δραστηριότητες.
2) Τα σεισμικά φαινόμενα που συνέβησαν στο παρελθόν και πως επηρέασαν τον πολιτισμό.
3) Τις επιπτώσεις των σεισμών στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον – εισαγωγή στα μέτρα αντιμετώπισής τους.

Β) Συναισθηματικός τομέας

1) Ανάπτυξη σωστής συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
2) Ανάπτυξη εθελοντισμού.


Γ) Ψυχοκινητικός τομέας

1) Απόκτηση κώδικα συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση της σεισμικής δραστηριότητας.
2) Καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
3) Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος.
4) Συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες για υποστήριξη των πληγέντων.
5) Ανάπτυξη πρωτοβουλιών (ενεργοί πολίτες).

Οι στόχοι του δικτύου θα είναι:

• Να διευκολυνθεί η επικοινωνία σχολείων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας μεταξύ τους και με τα Κ.Π.Ε.
• Να γίνει η προσέγγιση του θέματος του σεισμού διεπιστημονικά μέσα από τη Μυθολογία, την Ιστορία, τη Λογοτεχνία, κλπ.
• Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα αντιμετώπισης των συνεπειών των σεισμών, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ειδικούς επιστήμονες και επιστημονικά ιδρύματα.
• Να παραχθεί εκπαιδευτικό και άλλο υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική.
• Να γίνεται αξιολόγηση και δημοσιοποίηση των δράσεων του δικτύου.
• Να κατανοήσουν οι μαθητές το φαινόμενο του σεισμού, και να εκπαιδευτούν σε ενέργειες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Βιωματική προσέγγιση (εκπαιδευτικές επισκέψεις, παρατηρήσεις, μετρήσεις, δραστηριότητες πεδίου, παιδαγωγικά παιχνίδια).
• Διεπιστημονική θεώρηση.
• Άνοιγμα του Σχολείου στην Κοινωνία.
• Ομαδική εργασία (με βάση τις ανάγκες του προγράμματος και τα ενδιαφέροντα των παιδιών).
• Δημοκρατική επεξεργασία διαφορετικών απόψεων (ενθάρρυνση του σεβασμού της άλλης άποψης, σύγκριση απόψεων, κριτική σκέψη).

Ακολουθήστε το σύνδεσμο «Γίνε Μέλος»

Ερωτηματολόγιο ΟΑΣΠ