Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων στο Ε.Θ.Δ. του ΚΠΕ Λιθακιάς για το έτος 2019 - 20

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι συντονιστές των περιβαλλοντικών ομάδων που συμπλήρωσαν την ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο ΕΘΔ "το σεισμικό τόξο που μας... ενώνει" του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου.
 
Αγαπητοί συνεργάτες καλή σας ημέρα,
 
Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτηση για τη συμμετοχή σας στο ΕΘΔ του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύννθου για το σχολικό έτος 2019 — 20  στο σύνδεσμο.
 
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων, θα λάβετε σε μορφή pdf την αίτηση και το πρωτόκολλο συνεργασίας. 
 
Παρακαλούμε, 
  • Να εκτυπωθεί το αρχείο σε δύο αντίγραφα.
  • Να υπογραφούν και τα 2 αντίγραφα από όλους τους συμβαλλόμενους.
  • Ένα αντίγραφο θα κρατήσει ο/η Υπεύθυνος/νη σχολικών δραστηριοτήτων
  • Ένα αντίγραφο θα κρατήσει η Σχολική Μονάδα
Στη συνέχεια σκανάρετε ή βγάλτε φωτογραφία όλες τις σελίδες της αίτησης και του πρωτοκόλλου 
και στείλετε τις στο e-mail: kpezakyn@gmail.com