Ο σεισμός σαν φαινόμενο & μέτρα προστασίας

Στο πρόγραμμα «Ο Σεισμός σαν φαινόμενο - Επιπτώσεις - Μέτρα Προστασίας» οι περιβαλλοντικές ομάδες των μαθητών γνώριζουν θεωρητικά και εργαστηριακά τον σεισμό ως φυσικό φαινόμενο (πως δημιουργούνται οι σεισμοί, τα τσουνάμι – πως μετρούνται κ.α.) καθώς η γνώση προστατεύει από το φόβο και τον πανικό. Ενημερώνονται και κάνουν πρακτική άσκηση όσων αφορά τα μέτρα προστασίας πριν το σεισμό, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό. Εξασκούνται μέσω δραστηριοτήτων στην ανάγνωση χαρτών σε περίπτωση εκκένωσης κτηρίων και επισκέπτονται για να τις μελετήσουν διάφορες περιοχές της Ζακύνθου οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον.