Συμμετοχή του ΚΠΕ Λιθακιάς σε δίκτυα άλλων ΚΠΕ

 Το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου συμμετέχει ενεργά ως μέλος της συντονιστικής επιτροπής στα παρακάτω εθνικά θεματικά δίκτυα ΠΕ:

 

Το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου είναι μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας στα παρακάτω εθνικά θεματικά δίκτυα ΠΕ:

 

Το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου είναι  συνεργαζόμενο ΚΠΕ στα παρακάτω εθνικά θεματικά δίκτυα ΠΕ: