Σχολεία 2020 - 2021

Σχολικό έτος 2020 — 21

Αξιολόγηση προγραμμάτων

Αξιολόγηση από εκπαιδευτικό

Αξιολόγηση από μαθητή — μαθήτριοα


Σχολικό έτος 2019 - 20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Αξιολόγηση προγραμμάτων

Αξιολόγηση από εκπαιδευτικό

Αξιολόγηση από μαθητή — μαθήτριοα


Σχολικό έτος 2018 - 19

ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Εγκύκλιος για τα πολυήμερα προγράμματα σε ΚΠΕ για το σχ. έτος 2018-19

Αξιολόγηση προγραμμάτων

Αξιολόγηση από εκπαιδευτικό

Αξιολόγηση από μαθητή — μαθήτριοα


Σχολικό έτος 2016 - 17

Αξιολόγηση προγραμμάτων

Αξιολόγηση από εκπαιδευτικό

Αξιολόγηση από μαθητή — μαθήτριοα


Σχολικό έτος 2014 - 15

ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Εγκύκλιος για τα πολυήμερα προγράμματα σε ΚΠΕ για το σχ. έτος 2014-15