Σχολεία 2018 - 19

Σχολικό έτος 2018 - 19

ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Εγκύκλιος για τα πολυήμερα προγράμματα σε ΚΠΕ για το σχ. έτος 2018-19

Αξιολόγηση προγραμμάτων

Αξιολόγηση από εκπαιδευτικό

Αξιολόγηση από μαθητή — μαθήτριοα


Σχολικό έτος 2016 - 17

Αξιολόγηση προγραμμάτων

Αξιολόγηση από εκπαιδευτικό

Αξιολόγηση από μαθητή — μαθήτριοα


Σχολικό έτος 2014 - 15

ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Εγκύκλιος για τα πολυήμερα προγράμματα σε ΚΠΕ για το σχ. έτος 2014-15