Θαλασσοσοφίες

«Θαλασσοσοφίες»

Το πρόγραμμα «Θαλασσοσοφίες» απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής ηλικίας (προνήπια, νήπια) και πρώτης τάξης του Δημοτικού σχολείου (1η δημοτικού) και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση τους γύρω από το θαλάσσιο περιβάλλον.

Το σχολικό έτος 2014-15, η παιδαγωγική ομάδα του Κ.Π.Ε. Λιθακιάς, αναμόρφωσε τη δομή του προγράμματος, συμπεριλαμβάνοντας νέες θεματικές ενότητες. Οι νέες θεματικές αφορούν τις ενδοειδικές και διαειδικές σχέσεις των θαλασσίων ειδών, τις προσαρμογές και τις στρατηγικές επιβίωσης και εξέλιξης που αναπτύσσουν τα είδη, τις τροφικές αλυσίδες και την σημασία τους, την ανάδειξη της σημασίας της βιοποικιλότητας, καθώς και την μελέτη του βιότοπου κυρίως των απειλούμενων ειδών.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της ηλικίας των μαθητών, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.

           

Δράσεις προγράμματος: