Υποστηρικτικό Υλικό του Σεμιναρίου

Αρχές World Cafe

Πληροφοριακό υλικού.pdf

TAΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ.ppt

ΦΩΤΟΓΡ. ΥΛΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.ppt